ForsideVærktøjerProjekt Theory of Change

Theory of Change (forandringsteori) er et planlægningsværktøj, der bruges af danske såvel som internationale udviklingsorganisationer, som igennem en fortsat justering af deres tænkning og handling forsøger at forbedre deres resultater og bidrage til social forandring i en stadig forandret kontekst.

 

I de seneste år er Theory of Change (ToC) blevet en gængs tilgang i udviklingsarbejdet både som et lineært planlægningsværktøj og som en måde at tænke over den forandringsproces, man søger at igangsætte. ToC-tilgangen er et forsøg på at imødekomme et stadig større behov for at synliggøre, hvordan organisationer bidrager effektivt til at skabe en ønsket social forandring. 

 

Derudover kræver visse donorer (såsom Danida), at civilsamfundsorganisationer arbejder med ToC. Men ToC møder også et behov hos organisationerne selv for bedre at forstå den rolle, de spiller og de ændringer, de efterstræber i samfundet. Civilsamfundsorganisationerne søger at tilpasse deres tænkning – og dermed handling – til en stadig skiftende kontekst, hvor de ønsker at bidrage med specifikke sociale forandringer.

 

CISU har – igennem FAGLIGT FOKUS (2012-2015) – gennemført en række arrangementer og udarbejdet en række værktøjer om Theory of Change. I forløbet arbejdede man med ToC som ramme for arbejdet med monitorering og evaluering (for eksempel i forbindelse med fortalervirksomhed indsatser). Udgangspunktet var konkrete erfaringer og udvikling af ToC i eksisterende praksis.

 

En ToC-tilgang til monitorering og evaluering

ToC behandles alt for ofte som produkt frem for en proces. Det vil sige, at den fortsatte kritiske stillingtagen til ToCerne udelades, så de ikke løbende præciseres og gøres praksisnære. CISU har – igennem FAGLIGT FOKUS – arbejdet med ToC ud fra devisen, at ToCer har en værdi for organisationers monitorering og evaluering (M&E), såfremt ToCen løbende opdateres som følge af de erfaringer, organisationen gør sig. 

 

ToCen skal tillade organisationen både at gøre antagelser omkring forandringsprocesser eksplicitte samt vedvarende at udfordre netop disse antagelser. Hermed kan ToCen være en effektiv base for organisationers M&E-systemer, fordi de hjælper med at tilpasse strategier, lave ”real-time” evalueringer og undersøge utilsigtede virkning.

 

Som organisation kan man stå overfor en lang række udfordringer i den praktiske anvendelse af ToC. Igennem en række diskussionspapirer så CISU og FAGLIGT FOKUS nærmere på disse udfordringer, og udarbejdede fire diskussionspapirer, der alle præsenterer anbefalinger til, hvordan arbejdet med ToC kan have en værdifuld indvirkning på organisationers praksis og deres monitorering og evaluering.

 

Se kolonnen til højre for disse fire diskussionspapirer.

 

En inspirerende guide til Theory of Change

CISU og FAGLIGT FOKUS udarbejdede i samarbejde med konsulenten Malene Sønderskov fra Strategihuset en let omsættelig ToC-guide, der fungerer som inspiration til ramme- og programorganisationer, som ønsker at arbejde mere systematisk med forandringsteori i programplanlægningen og i monitoreringsarbejdet.

 

Derudover er den en hjælp og inspiration til, hvordan organisationer fremadrettet kan imødekomme rapporteringens forventninger til en øget dokumentation af de resultater udviklingsorganisationer skaber og den læring de opnår og de justeringer, der foretages undervejs i udviklingsarbejdet.

 

Guide til Theory of Change

 

Theory of Change når virkeligheden er kompleks

Udviklingsarbejdet foregår ofte i komplekse sammenhænge, der er karakteriseret ved en kontekst i konstant udvikling. Derfor kan der være en begrænset succes med faste planer, forudbestemte resultater og indikatorer og opstilling af en lineær kæde af årsag og virkning, når man monitorerer indsatser. CISU har – igennem FAGLIGT FOKUS – udarbejdet værktøjer og diskussionspapirer, der netop omhandler brugen af ToC i forbindelse med en bevidst tilgang til denne kompleksitet.

 

Læs mere om CISU arbejde og find værktøjer og diskussionspapirer om Kompleksitet.

 

 

 

 

Hent materialer

 

Inspirationsguide til udarbejdelse ToC'er

Inspirationsguide til Theory of Change

 

Diskussionspapirer

Theories of Change and the RAM standards af Maureen O'Flynn. En diskussion om sammenhæng mellem RAM standarderne og ToC

 

Theory of Change in Development Cooperation of Change in Development Cooperation af Iñigo Retolaza Eguren, January 2014. Beskriver hvorfor ToC-tilgangen har vundet frem udviklingsarbejdet samt hvordan den kan være værdifuld.

 

Theories of Change for Monitoring and Evaluation - Practice makes perfect? af Zaira Drammis, ActionAid. Januar 2014. For en praktisk guide til potentielle skridt organisationer kan tage for at integrere ToC'er med M & E..

 

Use of Theory of Change for planning – Making sense of what we do af Malene Sønderskov, Strategihuset, January 2014. En artikel der fokuserer på ToC som et teknisk redskab for planlægning af udviklingsprogrammer og som en ramme for monitorering og evaluering af indsatserne.

 

Andet materiale

Peace Building with Impact - Defining Theory of Change, CARE International, January 2012. A review of 19 peacebuilding projects in three conflict-affected countries.

 

The Community Builder's Approach to Theory of Change - A practical guide to theory development, by PhD Andrea A. Anderson. A guide for planners and evaluators who are going to facilitate a process for creating a theory of change with community-based programs and community change initiatives.

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies