ForsideVærktøjerProjekt Monitorering

Monitorering & evaluering (M&E), inklusiv læring, er et væsentligt element i gennemførelsen af projekter. M&E udføres både for at dokumentere et projekts resultater, såvel som for at opsamle læring undervejs.

 

 

Et metodisk udgangspunkt

Udgangspunktet for M&E laves typisk allerede imens projektet planlægges med brug af redskaber som Logical Framework Approach (LFA), Theory of Change (ToC) eller Outcome Mapping.

 

I planlægningsfasen er det vigtigt at gøre sig tanker om, hvordan man løbende vil undersøge hvilke og hvordan forandringer sker for at kunne vurdere projektets fremdrift og resultater. I LFA er der særligt tale om formulering af indikatorer, i ToC kritiske antagelser og i Outcome Mapping progress markers

 

Læs mere om Theory of Change her.
 

Læs mere om Logical Framework approach her.

Se især afsnit 6 "projektplanlægningsfasen" s. 35-46. Formulering af indikatorer berøres på s. 42-43. 

 

CISU vil opdatere hjemmesiden angående Outcome Mapping i løbet af 2019. 

 

Inspiration til opstilling af M&E-system

Danske Handicaporganisationer (DH) har i 2009 lavet en manual om opstilling af et M&E-system, der henvender sig til mindre danske udviklingsorganisationer og deres lokale partnere.

 

Manualen benytter også LFA som afsæt og ligger i fin forlængelse af CISUs egen "Guide til formulering af NGO-projekter", især fordi den trækker på konkrete eksempler der svarer meget godt til et typisk Civilsamfundspulje-projekt.

 

Hent DH's "Monitorerings- og Evalueringsmanual" på dansk.

 

Get Danish Handicap Organisations' "Monitoring and Evaluation manual" in English.

 

Foruden at være en god generel introduktion, indeholder manualen god inspiration til:

 

  • Indikatorer: eksempler på formulering af indikatorer, bl.a. ift. ”fortalervirksomhed” og ”organisationsudvikling”. (Annex 1)
  • Evaluering: Uddybning af de fem typiske emner der bør indgå i en evaluering. (s.38)
  • ToR: opstilling af Terms of Reference (arbejdsbeskrivelse) for konsulent eller tema der skal udføre evaluering. (Annex 2)

 

 

Inspiration til brug af kvalitativ metode:
Most Significant Change

Der er mange metoder til indsamling af informationer i et projekts M&E-system. Mange kombinere kvantitative og kvalitative metoder. Hvis man ønsker at arbejde med en kvalitiativ tilgang, kan Most Significant Change, MSC, være en inspiration.

 

MSC er både en tilgang og en metode. MSC drejer sig om participatorisk, systematisk indsamling og fortolkning af historier om betydningsfulde forandringer.

 

Som monitoreringsform er MSC kendetegnet af, at der ikke bruges kvantitative indikatorer, men alene er en kvalitativ tilgang til monitorering. Igennem processer med mere subjektive vurderinger kan MSC bidrage til læring i projektforløbet såvel som til evaluering, hvor den ofte kombineres med andre mere objektive, målbare metoder.

 

Som metode er MSC baseret på dialog og historiefortælling. Formålet er at facilitere forbedringer af et projekt eller et program ved at dreje arbejdet i en eksplicit værdibaseret retning (subjektiv, kvalitativ) i stedet for en mindre værdibaseret retning (objektiv, kvantitativ).

 

Læs mere om Most Significant Change:

The 'Most Significant Change' (MSC) Technique - en brugerguide skrevet af Rick Davies and Jess Dart med input og eksempler fra bl.a. IBIS, MS og en række organisationer i UK, Australien, New Zealand og USA.

 

Centrale ord i M&E

Monitorering

Løbende systematisk overvågning af aktiviteter og resultater, rettet mod at opsamle erfaringer og gennemføre nødvendige justeringer. Monitorering tager udgangspunkt i et projekts indikatorer.

 

Evaluering   

systematisk gennemgang af et projekts opnåede resultater i forhold til planlagte mål og forventede resultater - tilbageskuende vurdering rettet mod fremtidig praksis

 

Baseline studie

Indsamlede oplysninger ved et projekts start, der angiver status for vores indikatorer ved projektets start.

 

Indikatorer

Opstillede kriterier, som kan anvendes til at bedømme, om projektet opnår, hvad det er designet til at opnå.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies