ForsidePuljerHent skemaer, bilag og vejledninger til CISUs puljer

På denne side kan du, din forening og jeres partnere finde alle skemaer, bilag og vejledninger som er relevante, når I enten søger om, har fået eller skal afrapportere på en bevilling fra en af CISUs puljer.

 

Generelle krav

  • Ansøgningsskemaer: Ansøgninger til CISUs puljer skal ske på de ansøgningsskemaer, som hentes herunder. 
  • Øvrige skemaer: Tilsvarende skal der bruges bestemte skemaer til anmodninger om udbetaling, afrapportering m.v., som hentes herunder. 
  • Skriv kun på dansk eller engelsk: Ansøgninger og afrapporteringer kan indsendes på både dansk og engelsk - men ikke på andre sprog. Skemaer og vejledninger på spansk og fransk er lavet udelukkende som en hjælp til jeres partnere.

 

OBS: pr. 1. januar 2019 er det kun muligt at indsende forside, ansøgning og budget.  

 

Bemærk alle ansøgninger samt bilag skal indsendes elektronisk via CISUs online ansøgningsmodul, som tilgås via Organisationssiderne

I denne vejledning kan du læse om indtastning af oplysninger i modulet og om indsendelse af ansøgningen.

 

Inden du ansøger Civilsamfundspuljen bør du gøre dig bekendt med retningslinjerne for puljen. Søg altid den nyeste version her på hjemmesiden. 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifRetningslinjer for Civilsamfundspuljen   

Ansøgningen skal indsendes til CISU på enten dansk eller engelsk.

De spanske og franske oversættelser er hjælp til skriveprocessen for spansk- og fransktalende partnere. Oversættelse af spørgsmål om partner fra engelsk til spansk og fransk.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifVEJLEDNING til udfyldelse og indsendelse af ansøgning

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifSmå Indsatser Dansk / Engelsk / Spansk / Fransk 

 

Små Indsatser kan første gang søges til ansøgningsfristen d. 13. marts 2019 kl. 12. Herefter kan Små indsatser søges løbende.

En videoansøgning til Små Indsatser må være 10 minutter lang, og IKKE kun fem minutter, som det fremgår af den trykte danske udgave af retningslinjerne. Tilpasningen er sket for at sikre tilstrækkelig tid til at belyse alle elementer af ansøgningen i videoen.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifMedborgerindsatser Dansk / Engelsk / Spansk / Fransk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUdviklingsindsatser Dansk / Engelsk​ / Spansk / Fransk 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStøtte til samfinansiering Dansk / Engelsk / Spansk / Fransk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifStøtte til ansøgningsproces Dansk / Engelsk / Spansk / Fransk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifKapacitetsanalyse Dansk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForside til ansøgningen: skal udfyldes og underskrives af den danske ansøgende organisation og ledende partner. Hvis flere partnere er tilknyttet ansøgningen, skal partnere med budgetansvar underskrive forsiden. Der må gerne uploades en forside for hver partner. Underskrevet forside uploades i ansøgningsmodulet.

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat for Små Indsatser, Medborgerindsats, Udviklingsindsats og Støtte til Samfinansiering: skal udfyldes og uploades som excel-fil i ansøgningsmodulet. Budgetformatet udfyldes på dansk eller engelsk. Den spanske udgave er hjælp til oversættelse. 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetformat for Støtte til ansøgningsproces: skal udfyldes og uploades som excel-fil i ansøgingsmodulet. Budgetformatet skal udfyldes på dansk eller engelsk. Den spanske udgave er hjælp til oversættelse. 

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifBudgetvejledning 

Vejledning til udfyldelse af budgetformaterne.

Dansk / Engelsk / Spansk (opdateret januar 2019)

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifHonorar- og dagpengesatser
Maksimumssatser for konsulentbistand (se bilag 8)

Finansministeriets satser for tjenesterejser 2019

 

Når I får en bevilling fra en af CISUs puljer, skal I leve op til den af CISUs finansielle standarder, der dækker den største bevilling, jeres forening har eller søger om at få. 

 

CISUs finansielle standarder er inddelt i tre niveauer: op til 200.000 kr., over 200.000 kr. og over 1 mio. kr.:

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOp til 200.000 kr.: Engelsk / Spansk / Fransk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOver 200.000 kr.: Engelsk / Spansk / Fransk

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifOver 1 mio. kr.: Engelsk / Spansk / Fransk

 

Når I har en bevilling

Når I har fået en bevilling fra Civilsamfundspuljen, Puljen for Klima og Miljø eller Naboskabspuljen, skal I efterleve en række krav til forvaltningen af bevillingen. Disse krav fremgår af forvaltningsvejledningen.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifForvaltningsvejledningen (dansk / engelsk / spansk opdateret februar 2019. Opdatering af den franske udgave følger i løbet af foråret)

 

Sørg altid for at benytte den nyeste version af vejledningen.

For vejledning om revision og dennes forberedelse henvises til CISUs forvaltningsvejledning.

 

Bevillinger på kr. 500.000 og derunder

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUdenrigsministeriets Revisionsinstruks for bevillinger på kr. 500.000 og derunder: dansk / engelsk.

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifTjekliste til brug ved revision af bevillinger på kr. 200.000 og derunder: dansk.

 

For indeværende er den CISU-udpegede revisor: 
Ernst & Young P/S Att.: Thomas Lyck

Værkmestergade 25, Postboks 330, 8000 Aarhus C

Mobil: 25 29 46 05, e-mail: Thomas.Lyck@dk.ey.com

 

Bevillinger over kr. 500.000

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifUdenrigsministeriets Revisionsinstruks for bevillinger over kr. 500.000: dansk / engelsk

 

Når I har fået en bevilling fra Civilsamfundspuljen, Puljen for Klima og Miljø eller Naboskabspuljen, offentliggøres oplysninger om indsatsen på CISUs hjemmeside. Følgende vejledning forklarer, hvordan I deler oplysningerne med CISU via jeres organisationslogin.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifVejledning til indtastning af oplysninger om indsatsen på web

Følgende skemaer sendes elektronisk til puljer@cisu.dk

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om a conto-udbetaling

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om a conto-udbetaling (Program)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om ændring af finansieringsplan

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifAnmodning om ændring af indsats, indsatsperiode og/eller budget (dansk / engelsk)

 

 

CISUs Financial Checklist bruges af CISU, når medarbejdere er på tilsyn hos danske organisationer og projektpartnere. 

 

Mango's Health Check kan give et billede af den finansielle styring i mindre organisationer. Det kan benyttes til selvevaluering og desuden med fordel ved partnerbesøg. Andre sprogudgaver kan findes her.

 

CISUs Accountability Dialogue Tool er bygget op som Mangos Health Check, men har fokus på en organisations indre sammenhæng og kontrolniveauer.

 

Når man har fået en bevilling fra en af CISUs puljer, der er over 200.000 kr. og indsatsperioden er mere end 12 måneder, skal man dele sin forenings årsregnskab, et mellemregnskab for bevillingen og foreningens årsberetning med CISU.

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifSe vejledning til hvordan dokumenterne deles med CISU via organisationssiderne.

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifMellemregnskab - skal indsættes som note i foreningens årsregnskab

Afrapportering

Partnerskabsindsatser, Mindre udviklingsindsatser og Større udviklingsprojekter bevilget før 15. marts 2017  (dansk engelsk)

 

Medborgerindsatser (dansk / engelsk)

 

Udviklingsindsatser (dansk / engelsk)

Partnerskabsindsatser, Mindre Udviklingsprojekter og Større Udviklingsprojekter (dansk / engelsk

 

Små Indsatser (dansk / engelsk

 

Medborgerindsatser (dansk / engelsk

 

Udviklingsindsatser (dansk / engelsk

 

Støtte til Ansøgningsproces bevilget efter 15.marts 2017 (dansk / engelsk)

 

Afsluttende rapport vedr. Puljen for Klima og Miljø

 

Format til afsluttende regnskab for Civilsamfundspuljens Udviklingsindsatser, Medborgerindsatser og Små Indsatser samt for Puljen for Klima og Miljø og Naboskabspuljen (dansk)

 

Format til afsluttende regnskab for Støtte til Ansøgningsproces (dansk)

 

Overdragelsesdokument (skal vedlægges afsluttende regnskab for bevilling, hvis investeringer er overført til partneren efter projektet er afsluttet)

 

Links til revisionsinstrukser, revisionstjeklister og questionnaire ligger under punktet "Når I har en bevilling" - "Revision" ovenfor.

Se også...

Lær af andres ansøgninger

Fra og med ansøgningsrunden april 2009 kan alle godkendte ansøgninger til CISUs puljer downloades og læses her på hjemmesiden.

 

Se oversigt over godkendte bevillinger

 

Eksempel på videoansøgning

 

Her kan du se et eksempel på, hvordan en videoansøgning kan se ud:
 

 

 

Ansøgningsfrister

Se ansøgningsfristerne for Civilsamfundspuljen

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies