ForsidePuljerCivilsamfundspuljenSpørgsmål og svar om Civilsamfundspuljen

Det er muligt at søge om midler til dækning af omkostninger til frivillige hos den danske organisation og partner i udviklingslandet. I alle typer af indsatser er det dog vigtigt, at de frivilliges roller og opgaver beskrives, og tydeligt tager afsæt i konkrete indsatser hos partneren i udviklingslandet. I forlængelse af dette, skal der i budgettet angives, hvor mange midler der anvendes hos hhv. partner i udviklingslandet og den danske organisation. 

Der er ikke krav om at LFA og udviklingstrekanten eksplicit skal anvendes ved ansøgning om midler til medborgerindsatser. Begge betragter vi dog som gode redskaber, som i nogle sammenhænge med fordel kan anvendes under forberedelsen af en indsats og til at gennemtænke de forskellige elementer i et projekt. 

En problemanalyse kan med fordel indgå i ansøgningsformatet pkt. 1 Relevans. 

I selve projektindsatsen skelnes der ikke, hvorvidt det er frivillige eller lønnede ansatte, som implementerer eller er involveret i indsatsen. I budgettet skal det anføres, hvis der er afsat lønninger til hhv. den danske organisation og den udenlandske partner. Hvis der er lønnet ansatte, er der i budgettet mulighed for at indregne overhead, hvilket ikke er muligt, hvis der er tale om frivillige.

I ansøgninger kan der ikke længere selvstændigt søges til afsluttende forberedelse af nye indsatser. Der vil i mindre omfang og evt. som del af en medborgerindsats, og typisk som del af organisatorisk styrkelse af partneren, kunne søges til aktiviteter som omfatter en finpudsning af en planlagt kommende indsats. 

Nej. Der kan i princippet ansøges om midler til indsatser af kort varighed, for eksempel et workshopseminar hvor der indgår forberedelse og opfølgning på seminaret. Ligeledes er der heller ikke noget maksimum for indsatsperiode.

Ved ansøgninger der indbefatter anden funding, er det det ansøgte beløb hos CISU der afgør, hvilke vurderingskriterier der anvendes (beløb under DKK 400.000 medborgerindsatser/beløb over DKK 400.000 udviklingsindsatser).

Det kan man godt. Også modsat at man har en bevilling til udviklingsindsats, og til samme partner ansøger om midler til en samtidig medborgerindsats. Der kan ikke ansøges om midler til ”forglemmelser” eller ”mangler” i et eksisterende projekt. I retningslinjer side 17 er angivet specifikt, hvordan man skal forholde sig til flere indsatser med samme partner. 

Ja, det kan man godt. Her anbefaler vi, at man gennemlæser vurderingskriterier for udviklingsindsatser, skrøbelige situationer, idet der her er vigtige aspekter at ihukomme i sin ansøgning.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies