ForsidePuljerCivilsamfundspuljenBehandling af ansøgningenBevillingssystemet

Der er en klar adskillelse mellem CISUs to hovedopgaver: At behandle ansøgninger til puljerne på den ene side, og rådgivning, kurser og administration på den anden side. Denne adskillelse skal sikre, at CISUs rolle som rådgiver ikke bliver blandet sammen med rollen som bevilligende myndighed. Bevillingskonsulenterne er deltidsansatte i CISU, mens Bevillingsudvalget bliver udpeget af Bestyrelsen, der er CISUs politiske ledelse. Der er således en fuldstændig adskillelse mellem Bevillingsgruppens bevillingsbeslutninger og CISUs rådgivning og administration.

 

Bevillingsudvalget

 

Bevillingsudvalget  har til opgave at træffe beslutninger om ansøgninger til ovenfor nævnte puljer under Civilsamfundspolitikken. Bevillingsudvalget skal desuden bidrage til faglige diskussioner med henblik på at sikre overensstemmelse imellem CISUs bevillingspraksis og puljernes retningslinjer. Udvalget bidrager også til en fortsat udvikling af bevillingspraksis og retningslinjer for puljerne.

 

Bevillingsudvalget træffer sin afgørelse på baggrund af en indstilling fra bevillingskonsulenterne. Ansøgerne får svar direkte fra Bevillingsudvalget.

 

Bevillingsudvalgets medlemmer

Bevillingsudvalgets medlemmer udpeges af CISUs bestyrelse på baggrund af et åbent opslag. Udvalget består af syv medlemmer. Medlemmerne udpeges for to år af gangen og kan genudpeges en gang. Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen.

 

Udvalget skal sikres en bred faglig sammensætning med stor erfaringshorisont og skal afspejle medlemskredsens bredde. Fire af udvalgsmedlemmerne udpeges derfor blandt medlemsforeningerne. For at sikre udvalgets brede legitimitet udpeges tre medlemmer fra større ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller fra relevante faglige institutioner indenfor det danske udviklingssamarbejde.

Bevillingsudvalget består af følgende medlemmer:

  • Fire repræsentanter fra CISUs medlemsorganisationer: Anna Villumsen, Global Aktion; Anja Nielsen, Aktion Børnehjælp; Rasmus Bering, Dreamtown samt Camilla Nielsen-Englyst, 100% for Børnene.
  • Tre repræsentanter fra større ikke-ansøgningsberettigede organisationer eller fra relevante faglige institutioner indenfor det danske udviklingssamarbejde: Herluf G. Madsen, Red Barnet (formand); Karen Ansbæk, MS/ActionAid; samt Lars Buur, Roskilde Universitet. 

Udvalgsmedlemmerne modtager et fast vederlag. Ekstra opgaver (fx overtagelse af andre medlemmers opgaver) aflønnes på timebasis. Formandens arbejdsopgaver aflønnes med et særligt vederlag.

 

Bevillingskonsulenterne

 

CISU har tilknyttet deltidsansatte bevillingskonsulenter, som har til opgave at foretage en faglig og administrativ vurdering af ansøgningerne til Civilsamfundspuljen. Bevillingskonsulenterne skriver derefter en indstilling til bevillingsudvalget, som træffer beslutning i sagen.

 

Bevillingskonsulenterne står for hele den administrative sagsbehandling af ansøgningerne. Hvis bevillingskonsulenterne har brug for supplerende oplysninger for at kunne behandle ansøgningen, vil de kontakte ansøgeren direkte.

 

Læs mere om bevillingskonsulenterne her.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies