ForsidePuljerCivilsamfundspuljen

Civilsamfundspuljen er en særlig pulje til at støtte danske foreningers projekter i samarbejde med lokale partnere i u-landene. Civilsamfundspuljen bliver administreret  af CISU, men I behøver ikke være medlem af CISU for at søge puljen og få støtte.

 

Her finder du retningslinjerne for Civilsamfundspuljen gældende fra 2019:

 

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifDansk (version 2.0)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifEnglish (version 2.0)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifSpanish (version 2.0)

http://cisu.net.dynamicweb-cms.com/files/System/PRNGO/PRNGO_09_linkbullit.gifFrench (version 2.0)

 

Ændringer i version 2.0 (12. marts 2019): Max-længde på videoansøgning til støtteform ”Små Indsatser” øget fra 5 til 10 minutter. 

 

Ændringer i version 2.0 (9. januar 2019): Ny støtteform ”Små Indsatser”. De tidligere opdeling i "ansøgningsvinduer" med hver deres sæt af indsatser er fjernet. Det er præciseret for Små Indsatser og Medborgerindsatser, at der kan søges til aktiviteter, som styrker partnerens kapacitet til ressourcemobilisering. Afsnittet om stabil eller skrøbelig kontekst er præciseret og samlet i begyndelsen af retningslinjerne. Der er indsat begrebsafklarende afsnit om bæredygtighed samt om innovation og risikovillighed. Det er præciseret, at anden finansiering ikke skal være 100% sikret på ansøgningstidspunktet. I vurderingskriterierne for Medborgerindsatser og Udviklingsindsatser er det tydeliggjort, at hvis indsatsen ligger i forlængelse af en tidligere indsats med samme partner, vurderes det om erfaringer er konstruktivt inddraget.  CISUs rolle i forhold til kapacitetsanalyser er præciseret. Afsnit vedrørende ansøgningsfrister og sagsbehandlingstid er flyttet til sidst i retningslinjerne, og alle afsnit vedrørende forvaltning er flyttet til Forvaltningsvejledningen.

 

Ændringer i version 1.3 (15. august 2018): Sproglige præciseringer af eksisterende tekst, tilføjelse af fire eksempler på Medborgerindsatser (s. 12-13) samt strømlining af krav til dansk organisation med Udenrigsministeriets administrative retningslinjer til puljeordninger.

 

Ændringer i version 1.2 (20. december 2017): Ændring af beløbsgrænser for ansøgninger (s. 9), mindre kosmetiske rettelser samt tilføjelse af et par eksempler (s. 12 og 15). 

 

Ændringer i version 1.1 (15. februar 2017): Tekst om forsidefoto (s. 1) * Præciseringer om baggrund og tilgang for puljen (s. 3-4) * Præcisering om indsendelse af statusrapport for Medborgerindsatser (s. 16) * Indsat eksempler på Udviklingsindsatser (s. 18-19) * Nyt afsnit om videreførelse af samarbejde (s. 21) * Nyt afsnit om støttemuligheden kapacitetsanalyser (s. 26-27) * Sproglige rettelser * Opdateringer af links *

Ansøgningsformater og vejledninger

Ansøgningsformater og vejledninger.

 

Ansøgningsfrist

CISU modtager og behandler løbende ansøgninger til Civilsamfundspuljen - på nær for Udviklingsindsatser, som har to årlige ansøgningsfrister nemlig den anden onsdag i marts kl. 12 og den anden onsdag i september kl. 12. 

 

 

Politikker

Se de politikker (ministeriets og CISUs egne) som regulerer Civilsamfundspuljen

 

Visionsstudie af Civilsamfundspuljen

Læs hvad der er kommet ud af Civilsamfundspuljens (tidligere Projektpuljen) projekter

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies