ForsideKontakt CISU

Generelle henvendelser vedr. medlemskab, kurser, puljer, arrangementer mv.

Kontakt CISUs sekretariat på tlf. 8612 0342 (hverdage kl.10.00-15.00) eller den fælles hovedmail: cisu @ cisu.dk.

eller ring direkte til de enkelte medarbejdere på de direkte numre angivet nedenfor

 

Rådgivning og kurser

Rådgivninger kan kun bestilles elektronisk via hjemmesiden: Bestil en rådgivning

Tilmelding til kurser kan kun ske via hjemmesiden: Se kursusoversigt her og forsæt til tilmeldingsformularen under beskrivelsen af det enkelte kursus

 

Henvendelser vedrørende administration af bevillinger

Civilsamfundspuljen, CISUs Oplysningspulje eller Naboskabspuljen: puljer@cisu.dk

Den danske nødhjælpspulje (DERF): derf@cisu.dk

FRAME, VOICE, REPORT!: cisu@framevoicereport.org
 

Pressehenvendelser
Kontakt Kim Jensen, kommunikationsansvarlig på kj@cisu.dk eller  6915 1959, sekretariatsleder Erik Vithner på ev@cisu.dk eller faglig leder Jeef Bech på jb@cisu.dk. 

 

CISUs rådgivere

Alle CISUs rådgivere tilbyder generel rådgivning og varetagelse af CISUs kapacitetsydelser.

Bemærk: Rådgiverne er ofte væk fra kontoret. Hvis du vil være sikker på, at din henvendelse bliver behandlet, skal du benytte den fælles hovedmail cisu @ cisu.dk

 


 

Lotte Asp Mikkelsen

Særligt fokus: Rådgivningsansvarlig, generel rådgivning, evaluering, strategiske processer, frivillighed.

E-mail: lm @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1966

Maria Molde 

Særligt fokus: FRAME, VOICE, REPORT! puljen, Verdensmål, læring og facilitering

E-mail: mm @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1968


 

Nina Lauritzen

Nina er rådgivningsansvarlig i CISU. Hun yder udover generel rådgivning også DERF-rådgivning.

E-mail: nl @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1964


 

Søren Asboe Jørgensen

Udover generel rådgivning, arbejder Søren med ansøgninger til puljerne og programmer.

E-mail: saj @ cisu.dk


 

Signe Atim Allimadi

Signe er ansvarlig for Den Danske Nødhjælpspulje, DERF. Derudover arbejder hun med generel rådgivning og samspillet mellem DERF og støtte til skrøbelige situationer gennem civilsamfundspuljen.

E-mail: sa @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1953

Jacob Thorsen

Jacob er rådgiver hos CISU og arbejder udover rådgivning også med retningslinjer for Civilsamfundspuljen og programmer.

E-mail: jt @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1973

Christoph Lodemann

Christoph er kursusansvarlig. Derudover arbejder han med generel rådgivning og spiller en stor rolle i arbejdet med Den Danske Nødhjælpspulje, DERF, og privatsektorsamarbejde.

E-mail: chl @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1965

Mette Kjærtinge

Mette arbejder med generel rådgivning, monitorering, evaluering og læring, digitalisering og privatsektorsamarbejde.

E-mail: mek @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1962

 

Souad Bourrid

Souad arbejder med generel rådgivning, programmer, netværk, globalt samarbejde og verdensmål. 

E-mail: sob @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1955

Maria Haahr

Maria arbejder udover generel rådgivning med frivillighed og ressourcemobilisering. Hun varetager også opgaver i forbindelse med Den Danske Nødhjælpepulje, DERF. 

E-mail: mha @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1976

Anders Reimers Larsen

Udover generel rådgivning på civilsamfundspuljen, arbejder Anders med civilsamfundets råderum, digital resilience, såvel som kursusudvikling

E-mail: arl @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1970

Maria Graversen

Maria er ansvarlig for CISUs klimainitiativer. Udover klimakurser og generel rådgivning på Civilsamfundspuljen, arbejder hun med netværk, unge, projektudvikling og monitorering.

E-mail: mgr @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1960

 

 

 

 

CISUs forvaltningskonsulenter

CISUs forvaltningskonsulenter administrerer Civilsamfundspuljen, Den danske nødhjælpspulje (DERF), Frame, Voice, Report!, Puljen for Klima og Miljø, Naboskabspuljen og CISUs Oplysningspulje og kan besvare spørgsmål vedr. bevillinger og budgetter. Forvaltningskonsulenternes særlige fokus er angivet under den enkelte medarbejder nedenfor.

 

Solveig Nielsen - forvaltningskonsulent

Særligt fokus: Civilsamfundspuljen og dens  programmodalitet. Nødhjælpspuljen (DERF). Naboskabspuljen.

E-mail: sn @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1969

Iben Westergaard Rasmussen - forvaltningskonsulent 

Iben arbejder som forvalter på følgende puljer: Civilsamfundspuljen. Puljen for Klima og Miljø. Oplysningspuljen. Derudover arbejder hun også med monitorering og evaluering. 

E-mail: iwr @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1972

Helene Holbeck Kannegaard - forvaltningskonsulent

Helene arbejder halvdelen af tiden som forvalter på Frame, Voice, Report!-oplysningsprojektet. Den anden halvdel af sin tid bruger hun på at udvikle på CISUs database.

E-mail: hhk @ cisu.dk 

Direkte telefon: 6915 1961

Line Bjerre Sørensen - forvaltningskonsulent

Line arbejder som forvalter på følgende puljer: Civilsamfundspuljen og Nødhjælpspuljen (DERF). 

E-mail: lbs @ cisu.dk 

Direkte telefon: 6915 1956

Helle L. Lønroth - forvaltningskonsulent 

Helle er controller på FrameVoiceReport (FVR), en EU bevilling med syv partner-lande hvor CISU er Lead. Herudover arbejder hun som forvalter på Civilsamfundspuljen. 

E-mail: hll @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1977

Amalie Palle Petersen - Studentermedhjælper

Administration af puljerne

E-mail: app @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1954

     

 

Ledelse og Stabsfunktioner

 

Erik Vithner - sekretariatsleder

Ledelse og strategier, information og eksternt samarbejde

E-mail: ev @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1974

Jeef Bech - faglig leder

Ledelse og strategier, faglig koordinering og udvikling

E-mail: jb @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1958

Kim Jensen - kommunikationsansvarlig

Som kommunikationsansvarlig arbejder Kim med CISUs hjemmeside, nyhedsbrev, kampagner, og kommunikation til medlemmer. Derudover er Kim kommunikationsrådgiver, tillidsrepræsentant og CISUs repræsentant i bestyrelsen for Verdens Bedste Nyheder. 

E-mail: kj @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1959

Camilla Bøgelund - kommunikationsmedarbejder 
Camilla arbejder med ekstern kommunikation. Herunder særligt hjemmeside, nyhedsbrev, nyheder og sociale medier.  
Email: cb @ cisu.dk
Direkte telefon: 6915 1971

Bolette Kornum - Controller

Bolette arbejder som financial controller og som finance manager på Den Danske Nødhjælpspulje, DERF.

E-mail: bko @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1963

Lis Hansen - bogholder

Regnskab og bogholderi for puljer og forening

E-mail: lh @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1957

Rikke Kragelund Matthews - sekretær

Rikke er ansvarlig for medlemsservice, kursusadministration, intern administration, IT drift samt udvikling.

E-mail: rkm @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1952

Andrea Kiel Christensen - stabsmedarbejder (på barsel i 2020)

Andrea er bindeled mellem CISUs sekretariat og bestyrelsen. Hun arbejder desuden med monitorering og evaluering, frivillighed og ressourcemobilisering. 

E-mail: akc @ cisu.dk

Ditte Marie Nørmark Andersen - stabsmedarbejder

Ditte Marie er bindeled mellem CISUs sekretariat og bestyrelsen. Herudover arbejder hun med ERFA og kurser.

E-mail: dma @ cisu.dk

Direkte telefon: 6915 1975

Nicolai O'Sullivan - studentermedhjælper

Nicolai fungerer som bindeled mellem sekretariatet og IT-afdelingen. Han arbejder desuden også med IT og økonomi. 

E-mail: nos @ cisu.dk

    

Bevillingskonsulenter i Puljerne

Bevillingskonsulenterne vurderer ansøgninger til Puljerne og laver indstillinger til Bevillingsudvalget. Bemærk: Du kan ikke kontakte bevillingskonsulenterne direkte.

 

Sten Andreasen

Socio-økonom med mere end 25 års erfaring med koordinator-, rådgivnings- og ledelsesfunktioner for danske udviklings-NGOer, både i Danmark og i flere udviklingslande. Har især arbejdet med CSOer i Nord og Syd; partnerskaber, organisationsanalyse og kapacitetsopbygning; strategisk planlægning og politikudvikling. Er nu selvstændig konsulent.

Maria Ploug Petersen

Uddannet Cand.mag. i Afrikastudier med mere end 10-års erfaring inden for civilsamfundsstyrkelse og udvikling. Har arbejdet for blandt andet UNDP, Open Society Foundations og CARE Danmark. Har erfaring fra en række lande i Afrika og Asien. Specialiseret inden for resultatmåling og evalueringsdesign.

Marianne Bo Paludan

Socialantropolog med en lang erfaring inden for udviklingsarbejde og civilsamfundsorganisationer i en lang række sammenhænge. Har i mange år arbejdet for Red Barnet som programmedarbejder og været formand for Børne og Ungdomsnetværket.

  

Dorthe Skovgaard Mortensen

Etnograf med knap 20 års erfaring fra udviklingsarbejde i regi af danske civilsamfundsorganisationer og som udstationeret. Særlig erfaring indenfor rettighedsarbejdet, fortalervirksomhed, og projekt- og programdesign. Har arbejdet i DUF, MS, og Danmission samt som selvstændig konsulent.

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Cisus cookiepolitik

Acceptér ikke cookies

Acceptér kun funktionelle cookies

Acceptér alle cookies