ForsideBliv medlem af CISU

Hvem kan blive medlem?

Alle danske foreninger og ikke-erhvervsdrivende fonde med aktiviteter i udviklingslande kan anmode om medlemskab af CISU.

Bemærk: det er ikke et krav at være medlem af CISU for at søge vores puljer

 

Følgende krav skal være opfyldt. Organisationen:

  • skal være engageret i udviklingsarbejde enten som hovedaktivitet eller som en del af sine aktiviteter og mål
  • skal være etableret og forankret i en medlemskreds: I skal have vedtægter, bestyrelse, og have holdt generalforsamling. På frivillighed.dk kan man finde guider til at etablere en forening
  • skal have hjemsted i Danmark
  • må ikke være drevet af kommercielle formål.

 

Hvis I gerne vil have en afklaring på, om medlemskab er relevant for jeres organisation, kan I sende en mail til cisu @cisu.dk og bede om en rådgivning.

 

Sådan melder I jer ind

  1. Gå til: 'Login til CISUs organisationssider' (Bemærk: hvis I tidligere har fået et log-in - fx i forbindelse med en ansøgning - skal I i stedet sende en mail til cisu @ cisu.dk)

  2. Udfyld indmeldelsesblanketten og tryk 'send'.

  3. I vil derefter modtage en mail på den mail, I har opgivet som organisationens hovedmail vedr. upload af dokumenter. Det drejer sig om vedtægter, seneste årsregnskab  samt en liste over bestyrelsens medlemmer.

  4. I bedes indbetale det kontingent, som svarer til jeres organisations samlede omsætning (se nedenfor), på vores konto i Merkur Bank 8401-1719717.

  5. Når vi har godkendt dokumenterne og registreret jeres kontingentindbetaling, sender vi jer en bekræftelse på medlemskab.

 

Kontingent

Kontingentsatsen afhænger af organisationens årlige omsætning - og svarer til organisationens samlede årlige omsætning, dvs. inkl. (støtte-) midler der anvendes/formidles videre af/til partnere etc. Der er følgende kategorier:

 

Kontingent kr./år Årlig Omsætning 
600 0-199.999
1200 200.000-1.499.999
2500 1.500.000-2.999.999
3500 3.000.000-